Privacy statement

RnB Sunday houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

RnB Sunday verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Betaalgegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website / app
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type

Waarom we uw gegevens gebruiken

RnB Sunday verwerkt persoonsgegevens van consumenten voor het afhandelen van de betaling, om de bestelling te kunnen bezorgen op het gewenste adres, en om contact op te kunnen nemen indien er vragen of opmerkingen zijn over de bestelling. Bij het aanmaken van een account gebruiken we de door u opgegeven gegevens. Daarnaast kan RnB Sunday uw gedrag op de website / app analyseren, om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of voor afhandeling van uw klacht.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot: info@rnbsunday.nl. RnB Sunday zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, de wettelijk bepaalde termijn hiervoor is 40 dagen. Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. RnB Sunday kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door derden worden behandeld.

Hoe lang we gegevens bewaren

RnB Sunday zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na uw bestelling bewaard, tenzij RnB Sunday op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met anderen

RnB Sunday verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RnB Sunday blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ouderlijke toestemming

Het is niet onze intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rnbsunday.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Beveiliging

RnB Sunday neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indien u desondanks toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via info@rnbsunday.nl.

Contactgegevens
Adres: Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven
Email: info@rnbsunday.nl